Trans Tech Burza 2015

 

Stretnutia partnerov pre rozvoj spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom

Čo je Trans Tech Burza

Trans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a v neposlednom rade i na univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky.

Stretnutia partnerov v rámci Trans Tech Burzy 2015 sa uskutočnia 29.9.2015 od 13:00 do 18:00 v hoteli Saffron v Bratislave.

Na podujatí sa prezentujú technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia je aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora. Registrácia a účasť na stretnutí partnerov je bezplatná.
 

Tematické zameranie

 • IKT
 • doprava
 • energetika
 • elektrotechnika
 • životné prostredie
 • poľnohospodárstvo
 • zdravotníctvo
 • stavebníctvo
 • strojárstvo
 • hutníctvo

 

Hlavným cieľom podujatia je

 • informovať priemysel/podnikateľskú sféru o kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách a o ich aktivitách smerom k technologickému transferu a inováciám;
 • umožniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví;
 • zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológií;
 • spojiť najlepšie aplikačné zámery vedy na Slovensku s najlepšími inovačnými firmami a ich potrebami;
 • rozšírenie obzoru oboch strán podporiť kreatívny a multidisciplinárny prístup k inováciám;
 • vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu.


Partneri

Loga organizatorov


Registrácia
uzávierka od 27 Sep 2015
Organizátori
Rozpis
Registrácia 1 Aug – 27 Sep
Výber stretnutí 15 Sep – 27 Sep
Podujatie 29 Sep
Podrobnosti
Jazyk Slovenský
Miesto konania Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Bilaterálne stretnutia
Účastníci 87
Stretnutia 51
Účastníci
Banskobystrický kraj 1
Bratislavský kraj 34
Košický kraj 25
Nitriansky kraj 1
Prešovský kraj 1
Trnavský kraj 3
Žilinský kraj 23
Spolu 88
Zobrazenia profilov
Pred podujatím1691
Po podujatí 2522
Spolu4213