Trans Tech Burza 2014

 

Stretnutia partnerov pre rozvoj spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom

Čo je Trans Tech Burza

Trans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a hlavne na kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky. Na podujatí sa predstavia technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia bude aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora. Registrácia a účasť na stretnutí partnerov je bezplatná.

Informácie o účasti a registrácií na konferenciu nájdete v rubrike Konferencia.

Tematické zameranie

 • IKT
 • doprava
 • energetika
 • elektrotechnika
 • životné prostredie
 • poľnohospodárstvo
 • zdravotníctvo
 • stavebníctvo
 • strojárstvo
 • hutníctvo

Hlavným cieľom podujatia je

 • informovať priemysel/podnikateľskú sféru o kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách a o ich aktivitách smerom k technologickému transferu a inováciám;
 • umožniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví;
 • zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológií;
 • spojiť najlepšie aplikačné zámery vedy na Slovensku s najlepšími inovačnými firmami a ich potrebami;
 • rozšírenie obzoru oboch strán podporiť kreatívny a multidisciplinárny prístup k inováciám;
 • vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu.

 

Partneri

Organizatori_loga


Registrácia
uzávierka od 6 Nov 2014
Organizátori
Rozpis
Registrácia 18 Sep – 6 Nov
Výber stretnutí 1 Okt – 7 Nov
Podujatie 11 Nov – 12 Nov
Podrobnosti
Jazyk Slovenský
Miesto konania Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Bilaterálne stretnutia
Účastníci 135
Stretnutia 85
Účastníci
Banskobystrický kraj 2
Bratislavský kraj 56
Košický kraj 36
Nitriansky kraj 7
Prešovský kraj 2
Trnavský kraj 2
Žilinský kraj 30
Spolu 135
Zobrazenia profilov
Pred podujatím2183
Po podujatí 3433
Spolu5616