Participants

B2B Meetings

SUBCONTRACTING MEETINGS 2014    

26-27.03. 2014, Poznań, Poland

Extended registration - until 10th of March 2014!

Encouraged by the success of the previous editions of the SUBCONTRACTING Industrial Subcontracting Exhibitions which was held last year, Poznań International Fair  decided to organise the SUBCONTRACTING 2014 fair simultaneously with the  TTM and EPLA 2014.

Subcontracting exhibition is dedicated to companies that provide subcontracting services – mainly in the area of metal processing.

"SUBONTRACTING 2014" fair will be accompanied by co-operational Subcontracting  Meetings 2014 , to which industry representatives, including large corporate enterprises, are  invited.

Only exhibitors of SUBCONTRACTING 2014  are allowed to present their offers at Subcontracting  Meetings 2014.

Zachęceni powodzeniem poprzednich  edycji Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING , które odbyły się w zeszłym roku  podjęliśmy decyzję o organizacji targów SUBCONTRACTING 2014 równolegle z targami TTM i EPLA. Do udziału w targach SUBCONTRACTING zapraszamy firmy , które świadczą  usługi podwykonawcze w zakresie przetwórstwa metali, przetwórstwa drewna, elektroniki, elektrotechniki oraz  usługi dla przemysłu.

Tak jak poprzednio, Targom Subcontracting 2014 towarzyszyć będą spotkania kooperacyjne Subcontracting Meetings 2014, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele przemysłu, w tym duże przedsiębiorstwa korporacyjne.

Tylko wystawcy targów SUBCONTRACTING 2014 mogą prezentować swoje usługi podwykonawstwa na  Subcontracting  Meetings 2014

We invite you to participate in / Zapraszamy do udziału w

Subcontracting Meetings 2014


Dates for your agenda/ Harmonogram działań

Deadlines/TerminTasks/Zadanie
until/do 17.03.2014 Registration and submission of a cooperation profile/ Rejestracja i uzupełnianie profili kooperacyjnych
untill/ do 17.03.2014 Online selection of face-to-face meetings/
Wybór partnerów do spotkań
26-27.03.2014 Bilateral meetings /
Spotkania koopreacyjne(11:00 - 16:00)

The earlier you submit your colaboration profile the more it will be recognized.

Im wcześniej założą Państwo swój profil tym bardziej będzie on wypromowany

Organisers

 poznan_intern_fair

Supported by

een

 

Location

location

Poznań International Fair Ltd 
Głogowska street 14 
60-734 Poznań 
Poland

Google Maps

 

Only exhibitors of SUBCONTRACTING are allowed to present
their offers at Subcontracting ITM Meetings.

 

Tylko wystawcy targów SUBCONTRACTING mogą prezentować swoje usługi podwykonawstwa na  Subcontracting ITM Meetings.