Participants

B2B Meetings

SUBCONTRACTING ITM MEETINGS    

5-6.06.2013, Poznań, Poland

 

Encouraged by the success of the first edition of the SUBCONTRACTING Industrial Subcontracting Exhibition which was held in March this year, Poznań International Fair  decided to organise the "SUBCONTRACTING 2013 bis" fair simultaneously with the greatest industrial fair in Poland, namely ITM Polska, June 4-7, 2013.
Subcontracting exhibition is dedicated to companies that provide subcontracting services – mainly in the area of metal processing.

"SUBONTRACTING 2013 bis" fair will be accompanied by co-operational Subcontracting ITM Meetings, to which industry representatives, including large corporate enterprises, are invited.

The ITM Polska International Fair is visited by approximately 16 thousand of both Polish and foreign specialists every year (see the summary on www.itm-polska.pl ).

 

Zachęceni powodzeniem pierwszej edycji Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING , które odbyły się w marcu br. podjęliśmy decyzję o organizacji targów SUBCONTRACTING 2013 bis w czasie trwania największych targów przemysłowych w naszym kraju -  ITM Polska, w dniach 4-7 czerwca 2013. Do udziału w targach SUBCONTRACTING zapraszamy firmy , które świadczą  usługi podwykonawcze w zakresie przetwórstwa metali, przetwórstwa drewna, elektroniki, elektrotechniki oraz  usługi dla przemysłu.

Tak jak w marcu, Targom Subcontracting 2013 bis towarzyszyć będą spotkania kooperacyjne Subcontracting ITM Meetings, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele przemysłu, w tym duże przedsiębiorstwa korporacyjne.

Targi ITM Polska zwiedza co roku około 16 tysięcy specjalistów z Polski i zagranicy (zobacz relację na www.itm-polska.pl ).

Dates for your agenda/ Harmonogram działań

 

Deadlines/TerminTasks/Zadanie
until/do 31.05.2013 Registration and submission of a cooperation profile/ Rejestracja i uzupełnianie profili kooperacyjnych
untill/ do 31.05.2013 Online selection of face-to-face meetings/
Wybór partnerów do spotkań
5-6.06.2013 Bilateral meetings /
Spotkania koopreacyjne(11:00 - 16:00)

The earlier you submit your colaboration profile the more it will be recognized.

Im wcześniej założą Państwo swój profil tym bardziej będzie on wypromowany

Organisers

 poznan_intern_fair

Location

location

Poznań International Fair Ltd 
Głogowska street 14 
60-734 Poznań 
Poland

Google Maps

 

Only exhibitors of SUBCONTRACTING and ITM  are allowed to present
their offers at Subcontracting ITM Meetings.

 

Tylko wystawcy targów SUBCONTRACTING i ITM  mogą prezentować swoje usługi podwykonawstwa na  Subcontracting ITM Meetings.