Partners4Innovation

 

Partners4Innovation je kontaktní akce (B2B) během Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI). Akce vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem.

 

ZAMĚŘENÍ AKCE

Na akci se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

 

PRO KOHO JE VELETRH URČEN?

 • Pro akademické pracovníky a studenty
 • Pro zástupce výzkumných organizací
 • Pro pracovníky inovačních center a technologických parků
 • Pro příjemce a řešitele dotačních programů v oblasti věda, výzkum, inovace
 • Pro majitele a zaměstnance firem zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi
 • Pro výzkumníky, inovátory a vědecké týmy
 • Pro odbornou a širokou veřejnost se zájmem o vědu, výzkum, inovace
 • Pro inspirující se studenty

PROČ SE PREZENTOVAT NA VELETRHU?

 

 • první veletrh zaměřený na vědu, výzkum a inovace
 • propojení vědeckého světa s podnikatelským prostředím
 • jedinečná příležitost pro prezentaci vědecko-výzkumných projektů a inovací
 • bohatý doprovodný program (konference, workshopy, networkingový meeting point, inspirativní snídaně)
 • informace o všech dotačních programech v oblasti věda, výzkum, inovace na jednom místě


 

 

Partners4Innovation – JAK TO FUNGUJE?

Tato kooperační akce je ideální příležitostí uskutečnit předem připravená jednání

 1. Registrace & zveřejnění Vašeho kooperačního profilu/obchodního zaměření/formy spolupráce
 2. Výběr obchodní partnerů ze seznamu přihlášených a zaslání žádostí o schůzku
 3. Týden před akcí obdržíte svůj časový rozvrh schůzek

 

 


Supported by

Small
Registrace
uzavřeno od 26 úno 2017
Organizátoři
Rozpis
Registrace 4 led – 26 úno
Výběr setkání 15 led – 27 úno
Akce 1 bře
Podrobnosti
Jazyk English
Náklady Exhibitors: No fee Visitors: 100 CZK
Místo jednání Výstaviště 1
Brno, Czech Republic
Dvoustranná jednání
Účastníci 46
Schůzky 63
Účastníci
Czech Republic 38
Philippines 1
Slovak Republic 7
Celkem 46
Zobrazení profilů
Před akcí1349
Po akci 1220
Celkem2569