NID 2014 - NETWORKING & INNOVATION DAY (27 Nov)

Organitzadors

 

 LogoUB_nou Principal universitat pública de Catalunya que té un nombre més gran d'estudiants i oferta formativa més àmplia i completa. És el principal centre de recerca universitari de l'Estat i un dels més importants d'Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l'excel·lència assolida en aquest terreny.

 Logo Bosch

 

Centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona encarregada de promoure la recerca de la UB i aconseguir que els resultats d'aquesta arribin a la societat.

 

 parc

 

Parc científic de la Universitat de Barcelona que acull 3 instituts de recerca, més de 70 entitats, 60 d'elles empreses, i una àmplia oferta tecnològica de suport a la recerca.

 

 ccit

 

Conjunt d'infraestructures científicotècniques de la Universitat de Barcelona que tenen com a principal missió donar suport a la recerca i innovació en els camps de la Química, Ciència de Materials i Biociències.

 

 

 

Contacte

Informació general

María Jesús López
(+34) 93 403 19 92
nid2014@pcb.ub.cat

Partnering/Bilateral meetings

Maria Segú
(+34) 93 403 96 51
nid@fbg.ub.edu

 

Localització

Parc Científic de Barcelona

c/ Baldiri Reixac, 4-8

Barcelona

Mapa

 

 

Registration
closed since 25 Nov 2014
Organisers
Schedule
Registration 3 Oct – 25 Nov
Meeting Selection 10 Nov – 25 Nov
Event 27 Nov
Details
Venue Parc Científic de Barcelona, c/ Baldiri Reixac 4-8, Barcelona
Bilateral Meetings
Participants 133
Meetings 278
Participants
Spain 175
United Kingdom 1
Total 176
Profile Views
Before Event5743
After Event 10776
Total16519