Participants

B2B Meetings

Prefa Brno a.s.

Large
Web http://www.prefa.cz
Organisation type Company
Organisation size 250+
Foundation year 1992
 

Participant Details

Large

Ing. Vlasta Urbanová

obchodní ředitelka / Commercial Manager

Bilateral Meetings 25-26 April

 • B2B Session I (Wed., 10:00 – 12:00)
 • B2B Session II (Wed., 13:00 – 17:30)
 • B2B Session III (Thu., 9:30 – 12:00)
 • B2B Session IV (Thu.,13:00 – 15:00)

Organisation Details

Společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v ČR. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu, předpjatého betonu a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví. Výrobní program společnosti Prefa Brno a.s. rozdělen do čtyř produktových skupin:

 • Kanalizace
 • Drobné stavební materiály
 • Pozemní stavby
 • Ekologie a nádrže

 -------------------------------------

Prefa Brno a.s. belongs to leading companies in the field of concrete construction parts manufacture in the Czech Republic. It specializes in supplies of high quality products made of concrete, reinforced concrete, prestrained (pre-stressed) concrete and administration of services related to these supplies for a wide spectrum of building industry. Manufacture programme of Prefa Brno a.s. is divided to four product categories:

 • Sewage system
 • Small construction materials
 • Ecology and tanks (reservoirs)
 • Terrestrial constructions

Areas of Activity

BUILDING
 • Building materials and products

Cooperation Profiles

Offer & Request : Nabidka betonovych stavebnich dilcu/ Offer of Concrete Construction Parts.

Description

Nabízíme výrobu betonových stavebních dílců.

-------------------------------------

We offer manufacture of concrete construction parts.

Cooperation Type:

 • Offered: Subcontracting
 • Offered / Requested: Manufacturing agreement
 • Offered: Technical co-operation