CEE Automotive Supply Chain 2017

CEE Automotive Supply Chain 2018 webstránka: www.casc.sk

Megatrendy a reálne potreby automobilového priemyslu         


Žilina sa 14. a 15. novembra stala miestom biznisu a know-how automobilového priemyslu. A nebolo to len vďaka blízkosti jednej z našich automobiliek. Na podujatí CEE Automotive Supply Chain 2017 ich bolo prítomných šesť. Mali tu zástupcov, ktorí prednášali a rokovali s ďalšími firmami o vstupe do dodávateľskej siete nášho najvýznamnejšieho priemyselného odvetvia.


Podujatie CEE AutomotiveSupplyChain 2017 zorganizovalo po dohode až šesť partnerov, ich hlavným zámerom bolo prepojiť svojich členov zo Slovenska ako ajzo zahraničia a podporiť tak rozvoj podnikania v oblasti automotive. To sa viac ako podarilo, žilinský hotel HolidayInn bol plne obsadený a organizátori potvrdili, že ďalších 100 záujemcov museli z kapacitných dôvodov odmietnuť. Prítomných bolo skoro 400 zástupcov firiem z 12 rôznych krajín, medzi nimi boli dodávateľské spoločnosti kategórie Tier 1, Tier 2, ale aj úplne nové firmy, ktoré len hľadajú cestu k tomuto odvetviu.

Denisa Brighton,riaditeľka Britskej obchodnej komory na Slovensku: „Bolo to skvelé podujatie. Všetci kľúčoví hráči v automobilovom priemysle a pridružených priemysloch sa stretli pod jednou strechou a mali možnosť dialógu, zdieľať spoločné témy a nachádzať riešenia problémov.

GuidoGlania,člen výkonnej rady, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora: „Toto podujatie je dôležité, pretože spája uznávané automobilové závody a veľa firiem z dodávateľského reťazca na Slovensku a v okolitých krajinách. Poskytuje veľa obchodných príležitostí na stretnutia, výmenu informácií a očakávaní partnerov. A myslím, že práve teraz, keď máme veľa výziev v automobilovom sektore, vyvíjame nové motory, nový biznis model, je naozaj dôležité nadväzovať takéto partnerstvá a viesť vážne rozhovory o výzvach a možnostiach.

V prvý deň sa účastníci dozvedeli veľa nového o najväčších trendoch automobilového priemyslu, na prahu ktorých stojíme. Jednou z najoceňovanejších bola prednáška AbielaCarrilla zo spoločnosti ImpulseLogistics, ktorý rozoberal tému priemyslu 4.0. Priniesol podrobnejší pohľad na to, ako tento megatrend zasiahne do vývoja automobilov. O najnovších smeroch vývoja hovoril aj Frank Schlehuber z Európskej asociácie dodávateľov automobilov CLEPA, ten sa zaoberal nielen vývojom automobilovej výroby, ale aj zmenami na trhu náhradných dielov.

Róbert Šimončič, SARIO: „Pre SARIO je kľúčové budovať dodávateľský reťazec. Staráme sa nielen o veľkosť toho reťazca, ale chceme budovať jeho hĺbku, teda kvalitu. A preto takéto podujatia sú veľmi ťažiskové, pretože komunikácia medzi výrobcami a dodávateľmi je práve na takejto platforme veľmi praktická a živá. Je dôležité, aby dodávateľské firmy zachytili budúce trendy, na ktoré sa majú pripraviť.

Traja zástupcovia automobiliek – Kia, VW a PSA nechali účastníkov nazrieť do svojej kuchyne a porozprávali niečo z vlastných obstarávacích procesov.

KyuchulChoi, riaditeľ, Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií Bratislava (KOTRA): „Automobilový priemysel prechádza veľkou zmenou z tradičných spaľovacích motorov na elektromotory, autonómne automobily, robotické vozidlá a podobne. Znamená to, že menší dodávatelia sa stávajú dôležitejšími ako doposiaľ. Na tomto podujatí sa prezentujú výrobcovia a veľkí dodávatelia TIER 1 a 2, ktorí sa navzájom poznajú a poznajú a aj napĺňajú nové požiadavky zákazníkov. Chcem zdôrazniť, že komunikácia medzi OEM aTIER 1 a TIER 2 by mala posunúť z vertikálne do horizontálnej roviny. To znamená že dodávateľ už nie je len dodávateľom, ale mal by byť viac partnerom ako dodávateľom.

Množstvo účastníkov pokladalo za najdôležitejšiu súčasť podujatia nadväzovanie nových kontaktov. Využili na to nielen networkingový večer, ale hlavne druhý deň podujatia, na ktorý si mohli vopred naplánovať obchodné rokovania s inými účastníkmi. Celkovo sa dohodlo 669 stretnutí, ktoré prebiehali v 15 minútových intervaloch pri 50 stoloch.

Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR: „Vytvorili sme priestor na to, aby sa veľa ľudí navzájom stretlo, aby si vedeli vysvetliť potenciály, ktoré jednotlivé malé a stredné firmy majú a ktoré vedia ponúknuť tým väčším firmám, hlavne skupine najvyššieho dodávateľa  TIER 1. Môžu sa tak stať efektívnymi členmi dodávateľského reťazca.

Martina LeGallMaláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory: „ Myslím, že veľmi dôležité posolstvo tohto podujatia je, že sme sa ako organizátori spojili. A dúfam, že sa spojíme aj v budúcnosti a pozitívne ovplyvníme celé podnikateľské prostredie v automobilovom priemysle na Slovensku aj v tomto regióne.

 

V prípade, že si prajete byť informovaný o ďalšom ročníku podujatia a dostať pozvánku v predstihu, kontaktujte nás na info@casc.sk.

 

 

O podujatí CEE Automotive Supply Chain 2017

Kľúčové organizácie slovenského automobilového a pridruženého priemyslu pozvali svojich členov a všetkých európskych hráčov z automotive na prvý ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain 2017, organizovaného na Slovensku.

Toto podujatie kombinuje konferenciu, networkingový večerný raut v prvý deň a B2B rokovania v druhý deň, poskytuje príležitosti pre profesionálov z automotive sektoru, ktorí hľadajú partnerov v regióne strednej a východnej Európy.

 

"Kritickým faktorom automobilového priemyslu je trh s ľuďmi a schopnosť firiem ich prilákať alebo nahradiť technológiami. Takisto schopnosť a ochota firiem aplikovať nové technológie do výrobných procesov. To je pre nás ukazovateľ úrovne dodávateľskej firmy a jej schopnosti udržať sa v silnom konkurenčnom prostredí vpredu. Takýto partner je žiadaný a dôveryhodný pre každého zákazníka.“

Michal Lábaj
Head of Parts Development
Kia Motors Slovakia

 

"Trh dodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu pre vozidlá so spaľovacím motorom je saturovaný. Novým trendom na trhu, ktorý sa rozširuje rýchlejšie a rýchlejšie, sú elektromobily, hybridné a vodíkové vozidlá. Tento trh nie je nasýtený. Verím, že v budúcnosti v ňom bude zohrávať rozhodujúcu úlohu práve stredná a východná Európa, kde sa uskutočňuje veľa pokusov, experimentov a rastie nová konkurencia."

Kyuchul Choi
Director
Korea Trade-Investment Promotion Agency, Bratislava

 

Pripojte sa k najväčšiemu slovenskému stretnutiu v sektore automotive

Podujatie bolo vytvorené so zámerom poskytnúť široké spektrum vedúcich odborníkov a stakeholders zo strednej a východnej Európy v oblasti automotive, so zameraním na krajiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a Rakúsko. Podujatie ponúka jedinečnú príležitosť na posilnenie pozície v regióne.

 

    Hlavné témy:

 • Automobilový a pridružený priemysel
 • Dodávateľské reťazce v automobilovom a pridruženom priemysle
 • Budúce požiadavky na dodávateľov
 • Kvalita v automobilovom a pridruženom priemysle
 • Logistika v automobilovom a pridruženom priemysle
 • Predaj prvotných produkčných dielov 

Ponúkame Vám neformálne i riadené možnosti networkingu ako večerný raut, obedy, coffee breaky a plánované B2B rokovania.

KONFERENCIA

M2M + Symposium

Stretnite sa s najvplyvnejšími osobnosťami priemyslu na jednom mieste.

B2B ROKOVANIA

M2M + Symposium

Využite plánované B2B rokovania a dosiahnite svoje podnikateľské ciele

NEFORMÁLNY NETWORKING

M2M + Symposium

Neformálny neworking je najlepší spôsob pre tvorbu dlhodobých vzťahov

Kto by sa mal zúčastniť?

Spoločnosti aktívne v automotive sektore alebo spoločnosti, ktoré majú záujem stať sa súčasťou dodavateľského reťazca, najmä z nasledujúcich sektorov:
 • Automotive parts and components
 • Systems and modules
 • Automotive IT
 • Automotive automation
 • Production and service
 • Automotive R&D

  Prečo sa zúčastniť?

 • Nechajte sa inšpirovať profesionálmi z priemyslu
 • Nájdite potenciálnych obchodných a technologických partnero
 • Prezentujte, diskutujte a vyvíjajte nové nápady na medzinárodnej úrovni
 • Propagujte svoje produkty, technológie a know-how
 • Iniciujte cezhraničné kontakty

 

 

 

Ako to funguje?

 • Zaregistrujte sa a publikujte svoje firemné údajE
 • Pošlite žiadosti o stretnutie vybraným účastníkom podľa Vašej voľby a spravujte svoje B2B rokovania
 • Niekoľko dní pred podujatím dostanete plán Vašich B2B stretnutí
 

Organizers

Small
Small
Small
Small
Small
Small

Main partners

Small
Small
Small
Small

Exhibition partners

Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small

Co-organizers

Small
Small
Small

Mobility partner

Small

Media partners

Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small

Foreign partners

Small
Small
Small
Small
Registrácia
uzávierka od 25 Okt 2017
Organizátori
Rozpis
Registrácia 25 Okt – 25 Okt
Výber stretnutí 16 Okt – 9 Nov
Podujatie 14 Nov – 15 Nov
Podrobnosti
Jazyk EN/SK with simultaneous interpretation
Miesto konania Holiday Inn, Žilina
Bilaterálne stretnutia
Účastníci 259
Stretnutia 623
Účastníci
Austria 11
Belgium 2
Croatia 2
Czech Republic 31
Finland 1
France 4
Germany 6
Hungary 19
Italy 2
Poland 4
Slovak Republic 302
United Kingdom 4
Spolu 388
Zobrazenia profilov
Pred podujatím23281
Po podujatí 36587
Spolu59868