“Beneficiary Light” Grant Scheme

Učitajte svoju  prijavu.  Flag HUFlag UK

 Prijava se odvija učitavanjem sljedećih dokumenata na B Light platformu:

 -           Light Concept form (Microsoft Word dokument);

-           Light Concept form potpisan i skeniran (pdf verzija).

-           Declaration on de minimis aid for Light Beneficiaries (svaki partner zasebno).

Predlošci za dokumente mogu se naći na B Light platformi.

 Rok prijave:

-        18/06/2018

Pravila prijave:

 -              Nije moguće istodobno podnijeti ili provoditi više B Light projekata. Istodobno podnošenje ili provedba znači da Light korisnik istodobno sudjeluje u više od jednog B Light prijedloga ili projekta kao Light partner( Light Concepts ili Light Project Proposals). Ista tvrtka ne može biti uključena u više od jednog B Light prijedloga i / ili projekta.

-              Podnositelj zahtjeva ne može podnijeti drugi prijedlog (Light Concepts ili Light Project Proposals) dok ne bude obaviješten da njegov prvi prijedlog neće biti financiran. Štoviše, ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, neće biti prihvatljiv niti jedan drugi prijedlog istog podnositelja.

-              Ako podnositelj prijave učita više od jedne prijave, samo će se prva prijava razmotriti za evaluaciju.


 

 

 

Register for this event
open until 1 Jun 2019.
Organisers
Schedule
Registration 18 Oct – 1 Jun
Meeting Selection 1 Feb – 1 Mar
Event 3 May
Details
Language English, Croatian, Hungarian
Venue , Hungary
Bilateral Meetings
Participants 53
Meetings 0
Participants
Croatia 117
Hungary 113
Total 230
Profile Views
Before Event8712
After Event 5788
Total14500