“Beneficiary Light” Grant Scheme

“Beneficiary Light” Grant ShemaFlag UKFlag HU

 

Jačanje poslovne suradnje između MSP koji posluju na različitim stranama granice Mađarska-Hrvatska 

Prioritet 1, Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

 

 

 

Beneficiary Light Grant Shema 

 

 

Beneficiary Light Grant Shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu Interreg V-A Program-a suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

 

Light korisnici

 

Light korisnici su MSP korisnici odabrani kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals). 

Svaki Light korisnik treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom.

Light korisnici trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU.

 

Sufinanciranje projekata

 

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

 

Light projekt

 

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light korisnika s obje strane granice. 

Minimalan oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima. 

 

 

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Za Light korisnika

Ukupni prihvatljiv trošak
(100%)

Najviša subvencija EFRR-a*  (75%)

Najniži iznos

 40.000,00 EUR

 30.000,00 EUR

Najviši iznos

 180.000,00 EUR

 135.000,00 EUR

*Europski fond za regionalni razvoj 

Prijava projektnih prijedloga i odabir

 

 

  • Light projekti se odabiru putem otvorenih poziva u dvo-selekcijskoj proceduri (poziv za Light Concept i poziv za Light Project Proposals).
  •  Prijava u prvom koraku (Light Concepts) treba imati fokus prvenstveno na jasno razrađenom sadržaju projekta, što olakšava MSP-ovima da izbjegnu nepotrebne napore pri prijavi projekta.
  •  U slučaju pozitivne evaluacije u prvom selekcijskom koraku, u drugom selekcijskom koraku će se evaluirati cjelokupne projektne prijave (Light Project Proposals).
  •  Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji uz besplatnu pomoć vanjskih stručnjaka (eng. External Project Support Facility, EPSF).
  •  Jezik prijave je engleski jezik.

 

 

 

 

ZA DODATNE INFORMACIJE POGLEDATI PROJEKTNU DOKUMENTACIJU  I KONTAKTIRATI PREDSTAVNIKA VAŠE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE.

 

 

Registration
closed since 1 Jun 2019
Organisers
Schedule
Registration 18 Oct – 1 Jun
Meeting Selection 1 Feb – 1 Mar
Event 3 May
Details
Language English, Croatian, Hungarian
Venue , Hungary
Bilateral Meetings
Participants 61
Meetings 0
Participants
Croatia 124
Hungary 125
Total 249
Profile Views
Before Event8717
After Event 7860
Total16577